JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsrätten i Växjö

Postadress: Box 42, 351 03 Växjö
Besöksadress: Kungsgatan 8, 352 33 Växjö
Tel: 0470 - 56 02 00

Öppettider

Reception och telefonväxel
måndag till fredag
kl. 08.00-16.00.

Ha gärna ert målnummer till hands när ni kontaktar oss.

Välkommen till Förvaltningsrätten i Växjö!

Förvaltningsrätten i Växjö är en allmän förvaltningsdomstol. Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda personer/företag och myndigheter.

Förvaltningsrätten handlägger många olika måltyper. Det kan gälla mål enligt socialtjänstlagen, socialförsäkringsmål, skattemål, offentliga upphandlingar och tvångsomhändertagande av unga eller missbrukare. Andra vanliga måltyper är körkortsmål, mål enligt djurskyddslagen och vapenmål.

 

Karta och vägbeskrivning till Förvaltningsrätten i Växjö.

Praktisk information som kan vara bra att läsa inför ditt besök på domstolen.

Säkerhetskontroll

Domstolarna i Växjö har en fast säkerhetskontroll i entrén. Detta innebär att du som besökare kommer att behöva genomgå kontroll vid inpassering till våra lokaler. Det kan också innebära viss tidsfördröjning, så tänk på att vara i god tid till ditt möte.  

Aktuellt

Möte med socialnämnder

Förvaltningsrätten i Växjö har bjudit in socialnämnder och motsvarande i kommunerna i domkretsen till ett informations- och diskussionsmöte angående handläggningen av LVU/LVM-ärenden. Mötet kommer att ske den 14 mars 2018. 

Skicka in handlingar till förvaltningsrätten

Sveriges domstolar kan nu erbjuda ett formulär för att skicka säker e-post till domstolarna. Med hjälp av detta kan känsliga personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess skickas till domstolen utan att riskera att hamna på avvägar. Myndigheter, kommuner och andra intressenter kan använda sig av detta kontaktformulär för att skicka in handlingar till förvaltningsrätten i Växjö.

Länk till mer information angående formuläret

Länk till kontaktformuläret